Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze manege en haar medewerkers. Toch kan het gebeuren dat er naar uw mening in een bepaalde situatie onjuist is gehandeld of dat er sprake is van een onveilige situatie of ongewenst gedrag. In deze voorkomende gevallen verzoeken wij u om een melding te maken of een klacht in te dienen. Wij kunnen hiervan leren en daardoor onze kwaliteit van dienstverlening verbeteren en de veiligheid beter waarborgen.

Procedure

  • Bespreek uw opmerking of klacht in eerste instantie met de betrokken persoon en/of instructeur/instructrice.
  • Wordt er naar uw mening onvoldoende of geen aandacht aan de opmerking of klacht besteed, dan kunt u contact opnemen met de bedrijfsleider.
  • De bedrijfsleiding zal uw klacht, op informele wijze, mondeling met u proberen af te handelen. Indien u hierover niet tevreden bent dan kan u de klacht schriftelijk indienen de bij de administratie van het bestuur. Dit kunt u doen via e-mail (info@manegederuif.nl) of per post, ter attentie van het bestuur.
  • Uw opmerking of klacht dient duidelijk omschreven te zijn en voorzien van naam en adres.
  • Binnen 2 weken ontvangt u een reactie van het bestuur.