Club De Ruif

Inschrijven voor Club De Ruif?
Vul dan onderstaand formulier in!

NAW-gegevens

* Ik ben een …:
* Voornaam:
* Achternaam:
* Adres:
* Postcode + Woonplaats:
* Geboortedatum + -plaats:
*Telefoon:
* Email:

Lidmaatschap

* Soort lidmaatschap:
(**) Familie achternaam:
* IBAN:
* Ten name van:
* Machtiging: Hierbij machtig ik Stichting Manege de Ruif om jaarlijks het verschuldigde lidmaatschapsgeld af te schrijven van bovengenoemde IBAN, elke eerste maand van het jaar, tot wederopzegging van het lidmaatschap.

Nog geen 18? Toestemming van je ouder(s)!

Dit deel is verplicht als de aanvrager jonger dan 18 jaar is!

Naam ouder/verzorger:
Akkoordverklaring ouder/verzorger: Hierbij geef ik toestemming dat bovenstaande persoon lid wordt van Club de Ruif en ben ik verantwoordelijk voor het voldoen van het verschuldigde lidmaatschapsgeld tot deze persoon een leeftijd van 18 jaar bereikt.

captcha